Religie  vs  Evanghelie

SERIE DE MESAJE DIN GALATENI

Religia și Evanghelia schimbă ființa umană, dar într-un mod total diferit. Religia acționează din exterior, urmărind schimbarea comportamentului. Evanghelia acționează din interior, prin schimbarea convingerilor și dorințelor noastre, prin schimbarea inimii.

Iată de ce Evanghelia este Vestea Bună că Dumnezeu face în noi ceea ce religia nu a putut și nu poate face niciodată.

Evanghelia oferă har celor sterpi

Galateni 4:21-31  •  17 ianuarie 2021

Ideea centrală: Iată trei argumente că Evanghelia este oferită celor sterpi:

        1. Înţelege argumentul istoric v.21-23

        2. Înţelege argumentul alegoric v.24-27

        3. Înţelege argumentul personal v.28-31

Evanghelia naşte preocupare pentru ceilalţi

Galateni 4:8-20  •  10 ianuarie 2021

Ideea centrală: Cum mă învaţă Evanghelia să fiu preocupat de starea spirituală a celorlalţi?

        1. Preocupă-te de perseverenţa lor în credinţă v.8-11

        2. Preocupă-te de perseverenţa lor în Evanghelie v.12-15

        3. Preocupă-te de perseverenţa lor în sfinţire v.17

O Evanghelie a unei identităţi noi

Galateni 3:26-4:7  •  29 noiembrie 2020

Ideea centrală: Nu numai că sămânţa lui Avraam este Isus, însă şi noi, cei ce suntem în Isus, suntem sămânţa lui Avraam:

        1. Noua identitate ţine de plasarea noastră în Isus v.3:26-29

        2. Noua identitate ţine de efectul răscumpărării – înfierea noastră prin Duhul v.4:1-7

O Evanghelie a unui legământ sigur

Galateni 3:15-25  •  22 noiembrie 2020

Ideea centrală: De ce este credința noastră în Evanghelie o credință sigură?

        1. Are la bază un legământ realizat din eternitate v.15-18

        2. Are la bază un legământ nou realizat de Cristos v.19-25

O Evanghelie a credinţei adevărate

Galateni 3:1-14  •  15 noiembrie 2020

Ideea centrală: La ce ar trebui să privim pentru a nu fi distrași de la credința adevărată?

        1. Priveşte la experiența converitirii v.1-5

        2. Priveşte la promisiunile biblice v.6-9

        3. Priveşte la crucea lui Cristos v.10-14

O Evanghelie a îndreptăţirii prin credinţă

Galateni 2:11-21  •  08 noiembrie 2020

Ideea centrală: De ce să ne ferim pentru a rămâne pe calea îndreptăţirii prin credinţă?

        1. Fereşte-te de scurtătura ipocriziei v.11-14

        2. Fereşte-te de scurtătura legalismului v.15-16

        3. Fereşte-te de scurtătura libertinismului v.17-21

O Evanghelie a unității

Galateni 2:1-10  •  25 octombrie 2020

Ideea centrală: Cum să ne ferim de elevarea culturii sau religiei deasupra Evangheliei lui Cristos?

        1. Unindu-ne în înțelegerea Evangheliei v.1-2

        2. Unindu-ne în protejarea Evangheliei v.3-5

        3. Unindu-ne în răspândirea Evangheliei v.6-10

O Evanghelie Dumnezeiască

Galateni 1:11-24  •  18 octombrie 2020

Ideea centrală: Oare cred eu o Evanghelie dumnezeiască?

        1. Da, atunci când este cea revelată v.11-12

        2. Da, atunci când este transformatoare v.13-16a

        3. Da, atunci când este trăită v.16b-24

O singură Evanghelie

Galateni 1:6-10  •  11 octombrie 2020

Ideea centrală: La ce ar trebui să fiu atent pentru a nu deforma Evanghelia adevărată?

        1. Fii atent la ameninţarea interioară v.6

        2. Fii atent la ameninţarea exterioară v.7

        3. Fii atent la ameninţarea divină v.8-10

Religie vs Evanghelie

Galateni 1:1-5  •  04 octombrie 2020

Ideea centrală: Ce trebuie să fac pentru a nu submina Evanghelia harului?

        1. Probează-ţi sursa convingerilor v.1-2

        2. Probează-ţi conţinutul convingerilor v.3-5