Vorbitori Invitați

Pasiune pentru Cristos

CU PASIUNE PENTRU EVANGHELIE

Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu

pentru mântuirea fiecăruia care crede – întâi a iudeului, apoi a grecului,

deoarece în ea este descoperită o dreptate oferită de Dumnezeu, care vine din credinţă

şi care duce la credinţă, aşa cum este scris: „Cel drept va trăi prin credinţă.“

ROMANI 1:16-17

PASTOR IOSIF MARICA | ISAIA 6:1-8

#TU PENTRU CE TRĂIEŞTI?

DUMINICĂ 02 IULIE 2017

Ideea centrală: Când ne gândim la cât de trecători suntem, ajungem inevitabil să ne punem întrebarea: Eu pentru ce trăiesc?

          1. Nu trăieşti cu adevărat până când nu înţelegi cine este Dumnezeu v.1-4

          2. Nu trăieşti cu adevărat până când nu înţelegi cine eşti tu v.5

          3. Trăieşti cu adevărat doar atunci când Îl laşi pe Dumnezeu să îţi ofere identitatea v.6-7

          4. Trăieşti cu adevărat doar atunci când trăieşti pentru Dumnezeu v.8

PASTOR CRISTIAN BARBOSU | NEEMIA 9:1-38

# PAŞII POCĂINŢEI AUTENTICE

DUMINICĂ 21 MAI 2017

Ideea centrală: Nu poți experimenta trezirea spirituală fără pocăința autentică. Iată 3 paşi esențiali în pocăinţa autentică:

          1. Zdrobirea

          2. Mărturisirea

          3. Renunţarea

PASTOR ȘTEFAN CORNU | NEEMIA 8:1-18

# IMPORTANŢA SCRIPTURII ŞI ÎNŢELEGERII EI

DUMINICĂ 14 MAI 2017

Ideea centrală: Centralitatea Cuvântului lui Dumnezeu în trezirea şi revitalizarea spirituală.

          1. Cadrul centrat pe Biblie al trezirii

          2. Atitudinea faţă de Biblie într-o trezire

          3. Liderii pasionaţi de Biblie care te pot conduce la o trezire

PASTOR SAM CUCU | FILIPENI 4:10-23

#DĂRNICIA CONTEAZĂ

DUMINICĂ 19 FEBRUARIE 2017

Ideea centrală: Dărnicia trebuie să fie parte din viaţa noastră, indiferent în ce situaţie ne aflăm:

          1. Dumnezeu hotărăşte cât să îţi dea: încrede-te în providenţa Lui.

          2. Dacă Dumnezeu îţi dă mai puţin, fii mulţumit!

          3. Dacă Dumnezeu îţi dă mai mult, fii modest!

          4. Fie că Dumnezeu îţi dă mult sau puţin, dăruieşte!

          5. Dărnicia ta arată dragostea ta pentru Dumnezeu.

          6. Este posibil să nu ai pentru că nu dai.

PASTOR RAUL TODINCĂ | 2 CORINTENI 3:18

#SCHIMBAREA TA, PASIUNEA LUI

DUMINICĂ 12 FEBRUARIE 2017

Ideea centrală: Dumnezeu se aşteaptă ca noi să creştem spiritual. Când vorbim de schimbare, trebuie să avem în vedere câteva lucruri:

          1. Dumnezeu ne schimbă

          2. Schimbarea se realizează în felul Lui

          3. Schimbarea este progresivă

          4. Dumnezeu face orice schimbare prin Duhul Sfânt

PASTOR MARIUS MEZIN | EFESENI 5:21-6:4

#ZIDIM FAMILII PENTRU GLORIA LUI DUMNEZEU

DUMINICĂ 22 IANUARIE 2017

Ideea centrală: Suntem chemați să zidim familii pentru gloria lui Dumnezeu:

          1. Lucrând la relația noastră cu Cristos

          2. Slujindu-ne unii pe alții

          3. Zidind cu dedicare până la capăt

PASTOR NICU GRIGORE | 2 CORINTENI 5:14-20

#EVANGHELIZAREA

DUMINICĂ 06 NOIEMBRIE 2016

Ideea centrală: cine este în Cristos este o creaţie nouă şi are câteva responsabilităţi:

          1. Slujba împăcării v.18

          2. Propovăduirea acestei împăcări v.19

          3. Titlul de ambasador v.20