UNIŢI ÎN JURUL EVANGHELIEI

1 CORINTENI 1:10-17
10 Vă îndemn, fraților, prin Numele Domnului nostru Isus Cristos, să aveți toți același fel de vorbire și să nu fie dezbinări între voi, ci să fiți pe deplin uniți în gândire și în pricepere. 11 Căci, frații mei, mi s‑a dat de știre, de către cei ai Cloei, că între voi sunt certuri. 12 Ceea ce vreau să spun este că fiecare dintre voi zice: „Eu sunt al lui Pavel!“ sau „Eu sunt al lui Apollos!“ sau „Eu sunt al lui Chifa!“ sau „Eu sunt al lui Cristos!“ 13 A fost Cristos împărțit? A fost Pavel răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați? 14 Îi mulțumesc lui Dumnezeu că n‑am botezat pe niciunul dintre voi, în afară de Crispos și Gaius, 15 pentru ca nimeni să nu poată spune că ați fost botezați în numele meu. 16 Da, i‑am botezat și pe cei din familia lui Stefanas, dar în afară de aceștia nu știu să mai fi botezat pe altcineva. 17 Căci Cristos nu m‑a trimis să botez, ci să vestesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Cristos să fie golită de puterea ei.1 Corinteni 1:10-17 NTR
| 13 OCTOMBRIE 2019

Ideea centrală: Dumnezeu ne cheamă să navigăm înspre sfinţirea noastră, să lăsăm Evanghelia lui Isus Cristos să ne transforme, pentru ca în mod ultim să fim uniţi în jurul Evangheliei. Despre această unitate apostolul Pavel ne învaţă câteva lucruri:

        1. Norma: Urmăreşte o unitate desăvârşită v.10

        2. Problema: Verifică temelia identităţii tale v.11-13

        3. Soluţia: Înţelege şi caută puterea Evangheliei v.14-17

CHEMAT LA SFINŢIRE

1 CORINTENI 1:1-9
1 Pavel, chemat prin voia lui Dumnezeu să fie apostol al lui Cristos Isus, și fratele Sostenes, 2 către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Cristos Isus, chemați să fie sfinți împreună cu toți cei ce cheamă în orice loc Numele Domnului nostru Isus Cristos, Domnul lor și al nostru: 3 har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos! 4 Îi mulțumesc întotdeauna Dumnezeului meu pentru voi, datorită harului lui Dumnezeu care v‑a fost dat în Cristos Isus. 5 Căci în El ați fost îmbogățiți în orice fel, – în toată vorbirea și în toată cunoașterea –, 6 mărturia despre Cristos fiind astfel confirmată în mijlocul vostru. 7 Astfel, nu sunteți lipsiți de niciun dar în timp ce așteptați descoperirea Domnului nostru Isus Cristos, 8 Care vă va și întări până la sfârșit, astfel încât să fiți fără vină în ziua Domnului nostru Isus Cristos. 9 Credincios este Dumnezeu, prin Care ați fost chemați la părtășia cu Fiul Său, Isus Cristos, Domnul nostru. 1 Corinteni 1:1-9 NTR
| 06 OCTOMBRIE 2019

Ideea centrală: Oare putem să trăim sfânt într-o lume compromisă? Da, putem, însă trebuie să ne amintim câteva lucruri:

        1. Aminteşte-ţi constant sursa chemării tale v.1-2

        2. Aminteşte-ţi constant mijlocul chemării tale v.3-6

        3. Aminteşte-ţi constant ţinta chemării tale v.7-9