SERIE CURENTĂ DE MESAJE DIN MARCU

Isus a răspuns: – Aveţi credinţă în Dumnezeu!

Adevărat vă spun că dacă cineva ar zice acestui munte:

„Ridică-te şi aruncă-te în mare!“ şi nu s-ar îndoi în inima lui,

ci ar crede că ceea ce spune se va întâmpla, i se va da întocmai!

MARCU 11:22

Contrar religiilor care spun că omul trebuie să muncească din greu ca să-şi găsească drumul înspre Dumnezeu, Evangheliile, adică Vestea Bună, afirmă tocmai contrariul. Acestea arată că Dumnezeu a muncit din greu ca să-Și găsească drumul spre inima omului, întrupându-Se în lumea noastră în Isus Cristos. Credința în Persoana, promisiunile, învățăturile și lucrarea Lui mută munții! Începând din 4 februarie 2018 suntem într-o aventură în Evanghelia după Marcu, de edificare și întărire a credinței în Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu!

#2 VINO SĂ-L EXPERIMENTEZI PE ISUS

MARCU 1:21-45 | 11 FEBRUARIE 2018

Ideea centrală: Iată ce poţi face pentru a-L experimenta pe Isus:

        1. Crede în învăţătura Lui şi vei fi eliberat v.21-28

        2. Crede în puterea Lui şi vei fi vindecat v.29-34

        3. Roagă-te Lui şi vei fi împuternicit v.35-39

        4. Apropie-te cu credinţă de Isus şi vei fi atins de El v.40-45

#1 TRĂIEŞTE SUPRANATURAL

MARCU 1:1-20 | 04 FEBRUARIE 2018

Ideea centrală: O viață trăită prin credința în Isus Cristos este o viață supranaturală. Iată ce trebuie să faci pentru a trăi o astfel de viață:

        1. Crede în Evanghelie v.1-6

        2. Crede în Isus și în lucrarea Sa v.7-13

        3. Crede în Împărăția lui Dumnezeu v.14-20